official Plattner Facebook PageOfficial Plattner Twitter Page Official Plattner doo Google+ pageOfficial Plattner Youtube PageSrpskiEnglish
+381 21 21 000 40 | sales.support@plattner.rs

Kontakt

Racing Academy

Politika kvaliteta i životne sredine

Osnovni stavovi na polju kvaliteta i zaštite životne sredine naše organizacije ogledaju se u sledećem :

• Kvalitet i pouzdanost proizvoda / usluga, na zadovoljstvo i trajno poverenje kupaca / korisnika uz istovremeno snižavanje troškova poslovanja i povećanja profitabilnosti je prvi poslovni prioritet u svim našim aktivnostima.

• Odabir dobavljača / autsosrs proizvoda i usluga se ostvaruje temeljnim analizama i procenama a u cilju izbora najkvalitetnijih proizvoda i usluga. Ostvarivanje i kontinualno unapređenje strateške saradnje sa dobavljačima / autsosrs proizvodima i uslugama ima za cilj zajednički nastup na domaćem i ino tržištu sa namerom ispunjenja najstrožih zahteva kupaca i korisnika.

• Planiranje i odgovornost u kreiranju svih poslovnih procesa, stalnom poboljšanju i obezbeđenju kvaliteta, pripada svakoj funkciji u organizaciji i pojedincu za poslove koje obavlja, s ciljem da vrhunsko postane pravilo, a ne izuzetak, što je prepoznatljiv stil rada u organizaciji.

• U poslovnim odnosima orijentisati se na partnere koji unapređuju i razvijaju svoj sistem poslovanja, dajući poseban značaj neprikosnovenosti njihovog integriteta, na principima kreativnosti i razvoju poslovne etike.

• Rukovodstvo i svi zaposleni uspostavljaju klimu saradnje, poverenja i opšteg zadovoljstva i pripadnosti organizaciji koja se zasniva na uključivanju zaposlenih u kreiranju poslovnih procesa, vođenju računa o zajedničkim ciljevima, potrebama i interesima, što omogućuje aktiviranje ljudskih resursa i svih stvaralačkih potencijala.

• Odgovornost prema društvu usmeriti ka aktivnostima u razvoju i unapređenju sociološko – kulturnih aktivnosti putem ličnog angažovanja i kroz finansijsko - moralnu podršku.

• Povećanje ukupnog ekološkog učinka u svim našim procesima predstavlja najveći prioritet koji postižemo posvećenošću ispunjavanja obaveza za usklađenost i održavanjem sistema upravljanja zaštitom životne sredine.

• U našim procesima nastojimo da smanjimo sve negativne ekološke uticaje na okruženje. Naročito nam je cilj da redukujemo emitovanje materija u vazduh, da smanjimo upotrebu vode i ispuštanje otpadnih voda, tako što ćemo primeniti najnovije tehnologije za prevenciju zagađivanja okruženja.

• Da bi postigli ekološka poboljšanja uspostavili smo i sprovodimo ekološke ciljeve sa namerom da stalno poboljšavamo ekološki učinak.

• Obavezujemo se da ćemo tehnologiju i procese usaglašavati sa obavezujućim zakonskim propisima i svim pravilima ponašanja u oblasti proizvodnje, prodaje, pružanje usluga, izgradnje i održavanja koji se odnose na naš ekološki uticaj.

• Naša organizacija se obavezuje da će ekološka pitanja i mišljenja svih zainteresovanih strana uzimati u obzir prilikom donošenja odluka koje utiču na učinak zaštite životne sredine.

• Svi radnici se obučavaju, motivišu i obavezuju da svoje zadatke obavljaju na način koji odgovara ekološkoj politici i ciljevima. Održava se komunikacija sa radnicima da bi oni bili svesni politike i učestvovali u radu na zaštiti životne sredine na radnom mestu i okruženju.

• Vršimo redovne ekološke revizije svih svojih procesa, kako bi osigurali usaglašenost sa politikom i ciljem da budemo ekološki odgovorna organizacija.

Svi zaposleni u “PLATTNER“ - u su obavezni da primenjuju i održavaju sistem upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine prema zahtevima standarda ISO SRPS 9001:2015 i ISO SRPS 14001:2015 i teže neprekidnom poboljšanju njegove efektivnosti.

Ova politika je dostupna eksternim zainteresovanim stranama.

U Bačkoj Palanci, 29.06.2018.

Direktor
Nenad Plattner

 

B2B Online E-Order

Bussines to Consumer

Odaberi ulje

Product Data Sheet

Safety Data Sheet